Tagged: SLRLounge Lightroom Preset System 2015

1

Bộ LIGHTROOM PRESET UPDATE cho năm 2015

Đây là một bản cập nhật mới nhất của SLRLounge Lightroom Preset , giúp bạn dễ dàng xử lý, thao tác chỉnh sửa dữ liệu một cách nhanh nhất trong Lightoom , với nhiều bài...